بالابر زمینی (طرح ترکیه)بالابر زمینی

دستگاه فوق که به بالابر طرح ترکیه شناخته می شود جهت حمل مصالح در ساختمانهای در حال ساخت ، بسیار کاربرد دارد. تابلو برق دستگاه به صورت سه فاز طراحی گردیده و دارای سیستم کنترل فاز جهت جلوگیری از سوختن موتورها می باشد.

بالابر گردان ( مینی تاور )clb 300x300 - بالابرهای ساختمانی

بالابر گردان با قابلیت چرخش حول محور اصلی خود ، توانایی حمل بار تا 1000 کیلوگرم را دارا می باشد . تابلو برق دستگاه به صورت سه فاز طراحی گردیده و دارای سیستم کنترل فاز جهت جلوگیری از سوختن موتورها می باشد.