مسکن مهر یزد

پروژه مسکن مهر یزد

پروژه مسکن مهر یزد شامل ۱۱۲۰ واحد مسکونی واقع در شهر یزد اجراء و آماده بهره برداری می‌باشد.