مسکن مهر پردیس فاز 4

پروژه مسکن مهر پردیس

پروژه مسکن مهر پردیس شامل ۲۰۰۰ واحد مسکونی واقع در شهر پردیس فاز ۴ اجراء و آماده بهره برداری می‌باشد.