مسکن مهر زنجان

پروژه مسکن مهر زنجان

پروژه مسکن مهر زنجان شامل ۲۸۸ واحد مسکونی واقع در شهر زنجان اجراء و آماده بهره برداری می‌باشد.