مسکن مهر اهواز

پروژه مسکن مهر اهواز

پروژه مسکن مهر اهواز شامل ۲۴۰۰ واحد مسکونی واقع در شهر اهواز اجراء و آماده بهره برداری می‌باشد.