مجتمع مسکونی آسمان تبریز

مجتمع مسکونی آسمان تبریز

مجتمع مسکونی آسمان تبریز پروژه‌ای بزرگ شامل ۹۲۸ واحد مسکونی واقع در شهر تبریز اجراء و آماده بهره برداری می‌باشد.